Poszukiwany, poszukiwana! Badacz, publikacja, książka.

Drodzy mieszkańcy, szanowni Państwo! Nasze dotychczasowe doświadczenia jasno pokazują, że nic nie jest dane raz na zawsze. O wolność trzeba ciągle walczyć, to samo dotyczy starania się o utrzymanie w nienaruszonym stanie przyrody w naszej gminie. Abyśmy mogli skutecznie zabezpieczyć nasze interesy w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego, potrzebujemy gruntownej wiedzy z tego

Wiatraki w gminie Czaplinek.

17 października 2009 r. Rada Miejska w Czaplinka uchwaliła tzw. Plan wiatrakowy, w części obrębów ewidencyjnych Pławno, Broczyno, Machliny, Łazice, Trzciniec, Psie Głowy. Dopuszcza on budowę do 34 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości do 200 m, na terenach zajmujących łączną powierzchnię ok. 520 ha. Pola te należą do rodziny cieszącego

List do Pana Kujawy, Progress-Poland

Dnia 27. 06.2017 wysłaliśmy poniższy list do Pana Kujawy priorytetem nr nadania  0045900773115126125, awizowany dwukrotnie : 28.06.2017 i 06.07 2017. Wnioski mogą wyciągnąć Państwo sami. Dzisiaj wysyłamy ten sam list mailem. Prezes Kujawa    

Megaferma – co w trawie…a raczej w dokumentach piszczy.

Jak wygląda sytuacja po ponad roku od dnia złożenia oferty przez inwestora ? Bardzo ważną rolę odgrywają dwa dokumenty: studium i plan zagospodarowania przestrzennego. Im to się przyjrzyjmy... Studium jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie

Drodzy Mieszkańcy oraz Sympatycy Czaplinka i okolic!

  Przez ostatnich kilka tygodni mieszkańców naszej gminy łączy jeden okrzyk” Stop Mega fermie” Po raz pierwszy Czaplinek stanął tak licznie do walki z zagrażającym niebezpieczeństwem . Setki osób pojawiło się 12-go czerwca 2017 przed budynkiem urzędu gminy protestując przeciwko planowanej inwestycji firmy Progress-Poland. W dniu 27.06 2017 o godzinie 14:00 w Czaplinku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa w dniu 23.06.2017 r.

W dniu 23.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa. Radni Klubu Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka w dniu 22.06.2017 r. złożyli wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym miałaby powstać Mega Ferma. Został on odczytany przez przewodniczącego dzisiejszej komisji. W grę wchodzi część obrębów

Petycje i wnioski!

Gorąco Wszystkim dziękuję za zaangażowanie, entuzjazm, pomoc, cierpliwość, a przede wszystkim czas, który poświęcacie! Na pewno nie pójdzie to na marne. Każda jedna osoba, ktora bierze tak aktywny udział w naszej wspólnej sprawie to przyjaciel. Dużo dobrego dzieje się w takich sytuacjach. Zawiązują się znajomości i prawdziwe przyjaźnie, doświadczamy, że nie

Top