Tu jesteś
Strona główna > O nas

STOWARZYSZENIE LUDZI NIEOBOJĘTNYCH „LOBELIA”

Psie Głowy 27

78-550 Czaplinek

KRS: 0000344265
REGON: 320772960

Władze stowarzyszenia :

Prezes – Małgorzata Dar
Wiceprezes – Anna Bąkowska
Sekretarz – Bożena Szczepańska

Kontakt:   721 398 718, 694 502 691, 
e-mail:    lobeliaczaplinek@wp.pl

38 8581 1027 0412 6175 2000 0001
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie O/ Czaplinek

 

Rodzaj organizacji:    stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego:    Nie

Zakres działalności:

Celem stowarzyszenia jest:
1. przyczynianie się do ochrony środowiska, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie ekorozwoju;
2. aktywizacja środowiska wiejskiego, wspieranie i inicjowanie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturalnego i gospodarczego wsi;
3. promocja i rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, promowanie atrakcyjnych form wypoczynku, tradycji kulinarnych i rękodzieła;
4. zachowanie i odtwarzanie tradycyjnej architektury i urbanistyki wiejskiej;
5. działanie na rzecz ochrony zdrowia, oświaty, sztuki, osób niepełnosprawnych i starszych, kultury fizycznej i sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultu religijnego;
6. inicjowanie międzynarodowej integracji i współpracy;
7. wspieranie własnych członków, ochrona ich interesów;
8. działalność charytatywna;
9. przyczynianie się do twórczego rozwoju dzieci i młodzieży.

Top