Tu jesteś
Strona główna > RODO

Informacja ogólna

na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Ludzi Nieobojętnych „Lobelia” z siedzibą w miejscowości Psie Głowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy o tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ludzi Nieobojętnych „Lobelia” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w miejscowości Psie Głowy 27, 78-550 Czaplinek, tel.721 398 718, 694 502 691 , e-mail lobeliaczaplinek@wp.pl, reprezentowane przez Zarząd,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą,

b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,

c) wykonanie umowy,

d) usprawiedliwiony interes administratora.

4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Top