Tu jesteś
Strona główna > Pojezierze Drawskie

Pojezierze Drawskie (314.45, niem. Dramburger Seenplatte) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Drawskiem Pomorskim i jeziorem Lubie na południowym zachodzie a środkowym biegiem Radwi na północnym wschodzie.

Geomorfologia

Od zachodu graniczy z Pojezierzem Ińskim i Wysoczyzną Łobeską, od północy z Równiną Białogardzką i Wysoczyzną Polanowską, od południa z Równiną Drawską, Równiną Wałecką, Pojezierzem Wałeckim i Pojezierzem Szczecineckim, a od wschodu z Doliną Gwdy i Pojezierzem Bytowskim.

Jedne z najwyższych wzniesień to: Wola Góra (219,2 m n.p.m.), Spyczyna (203 m n.p.m.) , Wiatraczna Góra (203 m n.p.m.), Polska Góra (203 m n.p.m.), Bobolec (174,1 m n.p.m.) i Lisica (167 m n.p.m.). Jeden z przewodników turystycznych podaje, że w rejonie Popielewic i Brzękowic najwyższe wzniesienie wysoczyzny tworzącej wododział pomiędzy doliną Drawy i Dębnicy, osiąga wysokość 223 m n.p.m. (góra Czarnkowie).[1]Inne źródło podaje, że najwyższe nienazwane wzniesienie całego obszaru ma wysokość 222,66 m n.p.m.[2] z wierzchołkiem ok. 1,4 km na wschód od Jeziora Głębokiego (53°41′32″N 16°11′26″E).

Pojezierze przecinają głębokie rynny polodowcowe, wypełnione wodami licznych jezior. Znajduje się tu ponad 250 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Największe to: Drawsko, Jez. Dołgie, Ciemino, Komorze, Lubicko Wielkie, Lubie, Pile, Siecino, Trzesiecko, Wąsosze, Wielimie, Wierzchowo, Wilczkowo, Żerdno.

Największymi rzekami Pojezierza Drawskiego, spływającymi z południowych stoków morenowych wzgórz, są: Drawa (186 km), Gwda (149 km), dopływy Noteci oraz Piława (82 km), dopływ Gwdy. Północne zbocza odwadniają rzeki przymorza: Parsęta (132 km) i Rega (167,8 km).

Miasta: Drawsko Pomorskie, Połczyn-Zdrój, Czaplinek, Barwice, Szczecinek, Złocieniec, Bobolice.

Ochrona przyrody

W środkowej części regionu leży Drawski Park Krajobrazowy, w którego granicach utworzono 8 rezerwatów. Łącznie na terenie pojezierza znajduje się 12 rezerwatów przyrody i 3 obszary chronionego krajobrazu. Cześć terenu wchodzi w skład obszaru ptasiego Natura 2000Ostoja Drawska” oraz obszarów siedliskowych Natura 2000 – „Jeziora Czaplineckie„, „Jeziora Szczecineckie” i „Dorzecze Parsęty„.

Turystyka

Obszar o urozmaiconym krajobrazie z licznymi punktami widokowymi, predysponowany do turystyki pieszej, rowerowej, konnej i spływów kajakowych. Liczne jeziora stanowią bazę dla żeglarzy i wędkarzy. Północna i środkowa część często określana mianem „Szwajcarii Połczyńskiej”. W miejscowościach zabytkowe budowle sakralne, pałace z parkami i cmentarze. W Starym Drawsku ruiny zamku Drahim. W Połczynie-Zdroju funkcjonuje uzdrowisko.

 

Źródło: Wikipedia

Top