Tu jesteś
Strona główna > Aktualności > Burmistrz Czaplinka o fermie trzody chlewnej spółki Progress Poland.

Burmistrz Czaplinka o fermie trzody chlewnej spółki Progress Poland.

pixabay.compixabay.com

W odpowiedzi na toczącą się społeczną dyskusję na temat Megafermy trzody chlewnej informuję, że z mieszkańcami naszej Gminy i Radnymi RM dzieliłem się już w przeszłości wiedzą, jaką wówczas posiadałem na ten temat.
Pierwszym dokumentem, jaki wpłynął do Urzędu Miejskiego, była oferta spółki Progress Poland, którą otrzymałem podczas spotkania z Prezesem spółki w dniu 24 maja ub.r. Oferta ta, z uwagi m.in. na swój rozmach inwestycyjny, budziła moje wątpliwości co do możliwości jej realizacji, i dlatego nie nadawałem jej publicznego biegu. Kiedy Prezes Spółki zaproponował mi spotkanie w powyższej sprawie w połowie listopada ub.r., (które jednak nie doszło do skutku), zdecydowałem o przedstawieniu oferty Radnym RM, uznając, że jest to odpowiedni czas na jej upublicznienie, ponieważ budowa fermy stała się już prawdopodobna. Następnie problematyka Megafermy była rozpatrywana podczas posiedzeń komisji RM, informowałem o tym także podczas sesji RM, oraz pisałem na łamach Kuriera Czaplineckiego (Nr 125 i 127). Spotkałem się także w tej sprawie w dniu 23 lutego b.r. z mieszkańcami sołectwa Żelisławie na ich wniosek.
Po raz drugi widziałem się, razem z Przewodniczącym RM, z Prezesem spółki w dniu 05 maja b.r. w Bornem Sulinowie. Na spotkanie otrzymałem zaproszenie drogą e-mailową. Uczestniczyliśmy w nim jako zaproszeni goście i obserwatorzy. Spotkanie miało charakter roboczy. Brali w nim udział potencjalni wykonawcy poszczególnych elementów infrastruktury, czyli: dróg, paszarni, elewatora, ubojni, chlewni, domów mieszkalnych, biogazowi, szklarni, hotelu itd.
Z przebiegu rozmów podczas spotkania wynikło, że potencjalny inwestor ma głęboką świadomość, iż zasadniczym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest złożenie w gminie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia. Dotychczas taki dokument do gminy nie wpłynął.
Typowy, standardowy wniosek o wydanie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest do pobrania na stronach internetowych gminy. Należy podkreślić, że każdy obywatel Polski i UE ma prawo do złożenia takiego wniosku, dotyczącego jakiejkolwiek działki lub nieruchomości położonej na terenie danej gminy, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. W pkt. IV wniosku należy podać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. W przypadku Megafermy, aby burmistrz mógł określić jej wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie przez składającego wniosek (potencjalnego inwestora) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej na podstawie Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), jako przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
I wójt czy burmistrz, po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych we wniosku, nie ma prawa odmówić wydania pozytywnej decyzji. W przeciwnym wypadku sprawa może trafić do sądu.
Ale, wobec trwającej obecnie w mediach (Internet, lokalna prasa) i przysłowiowym maglu nagonki na burmistrza i inwestora, Prezes spółki Progress Poland jest gotów w każdej chwili na spotkanie z mieszkańcami gminy Czaplinek, celem wyjaśnienia istoty inwestycji w różnych, wielowymiarowych aspektach, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane budową i funkcjonowaniem Megafermy. Chociaż na tym etapie procedowania żadne, obligatoryjne konsultacje społeczne nie są wymagane.
Wbrew plotkarskim sugestiom nie podjąłem jeszcze żadnej wiążącej decyzji, ponieważ muszę poczekać na proceduralne i merytoryczne rozstrzygnięcia.

Źródło: DSI – Drawskie Strony Internetowe
Top